Dámska kolekcia

L L100SL-2 WOMEN SUMMER | L L100SL L L101GL-8 WOMEN STONES | L L101GL L L101RGL-2 WOMEN STONES | L L101RGL L L101S-8 WOMEN STONES | L L101S
L L101SL-7 WOMEN STONES | L L101SL L L102G-9 WOMEN STONES | L L102G L L102RGL-8 WOMEN STONES | L L102RGL L L102S-2 WOMEN STONES | L L102S
L L102SL-1 WOMEN STONES | L L102SL L L103G-9 WOMEN STONES | L L103G L L103GL-7 WOMEN STONES | L L103GL L L103RGL-7 WOMEN STONES | L L103RGL
L L103S-7 WOMEN STONES | L L103S L L103SL-1 WOMEN STONES | L L103SL L L104G-9 WOMEN CLASSIC | L L104G L L104S-1 WOMEN CLASSIC | L L104S
L L104SG-7 WOMEN CLASSIC | L L104SG L L105S-9 WOMEN CLASSIC | L L105S L L200L-2 WOMEN SUMMER | L L200L L L327S-7 WOMEN CLASSIC | L L327S
L L368GL-9 WOMEN STONES | L L368GL L L368SL-1 WOMEN STONES | L L368SL L L393SL-8 WOMEN CLASSIC | L L393SL L L394G-7 WOMEN CERAMIC | L L394G
L L424S-7 WOMEN STONES | L L424S L L425G-7 WOMEN CERAMIC | L L425G L L426GL-7 WOMEN STONES | L L426GL L L501SL-5 WOMEN STONES | L L501SL
L L503RGL-1 WOMEN STONES | L L503RGL L L537RGL-8 WOMEN STONES | L L537RGL L L566L-7 WOMEN CERAMIC | L L566L L L569GL-5 WOMEN STONES | L L569GL
LC L100GL-7 WOMEN STONES | LC L100GL LC L100SL-7 WOMEN STONES | LC L100SL LC L101S-7 WOMEN CLASSIC | LC L101S LC L101SG-5 WOMEN CLASSIC | LC L101SG
LC L117S-8A WOMEN CLASSIC | LC L117S LC L120S-7 WOMEN STONES | LC L120S LC L121S-7A WOMEN CLASSIC | LC L121S LC L123S-7A WOMEN CLASSIC | LC L123S
LC L401GL-7 WOMEN STONES | LC L401GL LC L401S-7 WOMEN STONES | LC L401S LC L402G-7 WOMEN STONES | LC L402G LC L402S-7 WOMEN STONES | LC L402S
LC L403G-9 WOMEN CLASSIC | LC L403G LC L403S-1 WOMEN CLASSIC | LC L403S LC L404G-9 WOMEN CLASSIC | LC L404G LC L404S-7 WOMEN CLASSIC | LC L404S
LC L404SG-7 WOMEN CLASSIC | LC L404SG LC L406G-9 WOMEN STONES | LC L406G LC L406S-7 WOMEN STONES | LC L406S LC L406SG-9 WOMEN STONES | LC L406SG
LC L407G-9 WOMEN STONES | LC L407G LC L407S-4 WOMEN STONES | LC L407S LC L408GL-7 WOMEN STONES | LC L408GL LC L408RGL-7 WOMEN STONES | LC L408RGL
LC L408SL-7 WOMEN STONES | LC L408SL LC L410S-1B WOMEN CLASSIC | LC L410S LC L427L-4A1 WOMEN STONES | LC L427L LC L427RGL-7 WOMEN STONES | LC L427RGL
LC L701T-1 WOMAN TITAN | LC L701T LC L701TBRG-7 WOMAN TITAN | LC L701TBRG LC L701TG-9 WOMAN TITAN | LC L701TG LC L702TBG-9 WOMAN TITAN | LC L702TBG
LC L702TBRG-7 WOMAN TITAN | LC L702TBRG LC L703BG-7 WOMAN STONES | LC L703BG LC L703G-9 WOMAN STONES | LC L703G LC L703S-7B WOMAN STONES | LC L703S
LC L704G-7 WOMAN STONES | LC L704G LC L704S-1 WOMAN STONES | LC L704S LC L706T-8 WOMAN TITAN | LC L706T LC L706TBG-7 WOMAN TITAN | LC L706TBG
LC L706TBRG-7 WOMAN TITAN | LC L706TBRG

KONTAKTY


V prípade záujmu o spoluprácu nás
môžete kontaktovať ktorýkoľvek
pracovný deň: Po-Pá od 8.30 do 17.00
na uvedených telefónnych číslach.

FAST ČR, a. s.

Česká republika
Černokostelecká 1621
Říčany u Prahy 251 01
tel.: +420/323 204 000
fax: +420/323 204 110
servis: +420/323 204 120
e-mail: info@lennox-watch.cz

FAST PLUS, spol. s r.o.

Slovenská republika
Na Pántoch 18
Bratislava 831 06
IČO: 35712783
DIČ: 2020227616
IČ DPH: SK2020227616

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 14206/B
tel.: +421/02 49105841-2
servis: +421/02 49105854
email: info@lennox-watch.sk
email: servis@lennox-watch.sk